Gabriel&Mihael&Rafael

U čast Anamarije Štoke
International id: HD77037
Constellation - Cancer
koordinate: 09h 00' 28,48'' +20° 44' 53,4''
Pošto si rodila tri najlepša anđela na svetu za tebe, anđele, sija jadna najlepša zvezda na nebu.