Gordana Latinović

U čast Gordana Latinović
International id: HD73597
Constellation - Cancer
koordinate: 08h 39' 54,33'' +20° 33' 36,8''
Uvek mi govoriš da me voliš do neba, a ja ću ti od sada govoriti da te volim do zvezde sa Tvojim imenom.