Žarko Jolić

U čast Jolić Žarka
International id: HD75033
Constellation - Cancer
koordinate: 08h 42' 10,81'' +18° 56' 03,8''
Ni jedna zvezda ne sija kao tvoj osmeh... Mama...