Bole

U čast Boška Panovića
International id: HD75262
Constellation - Cancer
koordinate: 08h 49' 38,11'' +21° 12' 50,1''
I na nebu tom na koje idem ja, sija moja Zvezda Crvena