Marija eh Marija

U čast Marije Aleksić
International id: HD74379
Constellation - Cancer
koordinate: 08h 44' 19,21'' +20° 52' 36,6''
Živiš samo jednom, ali ako to činiš kako treba - dovoljno je.