Jovanka

U čast: Jovanke Rakić
International id: HD200880
Constellation - Capricornus
koordinate: 21h 06' 41,00'' -16° 32' 31,6''
Ti si dokaz da su žene kao vino