Suzana

U čast: Suzane Narančić
International id: HD201769
Constellation - Capricornus
koordinate: 21h 12' 12,30'' -16° 08' 52,0''
Zapamti - žena je nemoćna samo dok joj se ne osuši lak na noktima