Starborn

U čast: Predraga Stjepanovića
International id: HD198208
Constellation - Capricornus
koordinate: 20h 49' 20,50" -18° 02' 09,0"
Iste nam je boje krv,boja kože, isti košmari. NE! smo rekli sudbini,posle svega, šta smo ja i ti?