Nemanja

U čast: Nemanje Mančića
International id: HD200438
Constellation - Capricornus
koordinate: 21h 04' 01,54" -18° 06' 43,5"
Sa Tobom je uvek i sunce i kiša