ŠKORA83

U čast: Dušana Škorića
International id: HD201013
Constellation - Capricornus
koordinate: 21h 07' 29,90" -19° 05' 17,7"
Od najdublje rupe do najdalje zvezde