LJUBOČANSTVENA

U ime ljubavi
International id: HD199706
Constellation - Capricornus
koordinate: 20h 59' 27,71'' -16° 52' 46,6''
Tvoj sajaj mi daje snage, da ti činim usluge drage.