Thie Roth

U čast Thie Roth
International id: HD202150
Constellation - Capricornus
koordinate: 21h 14' 31,49'' -17° 54' 17,0''
Da nam sijaš mnogo duže od naših života a da tvoja svetlost bude jaka bar kao što je naša ljubav.