Katarina Čakarević

U čast Aleksandre Stanić
International id: HD201406
Constellation - Capricornus
koordinate: 21h 09' 51,72'' -18° 33' 37,1''
Ne mogu da ti skinem zvezdu, ali mogu Tvoje ime da upišem u njih