Mali ljubić

U čast Aleksandra Ćendića
International id: HD197859
Constellation - Capricornus
koordinate: 20h 46' 51,37'' -17° 59' 48,0''
Ne mogu da prepoznam sve zvezde, ali onu sa tvojim imenom uvek mogu i zatvorenih očiju da vidim.