Ohridski biser

U čast: Maje Jevtić
International id: HD51295
Constellation - Gemini
koordinate: 06h 57' 46,34" +22° 53' 33,2"
Svako je od nas ponekom sličan al' ti si unikat