NIKOLA

U čast Nikole Rauta
International id: HD52404
Constellation - Gemini
koordinate: 07h 02' 06,66" +23° 40' 34,1"
Uvek sam na tvojoj strani, a kada fizički nisam tu – samo pogledaj ka nebu.