Sofija Dončevski

U čast Sofije Dončevski
International id: HD56077
Constellation - Gemini
koordinate: 07h 16' 36,33'' +23° 52' 59,2''
Da ostavim trag da mogu da te nađem i u drugom životu...