Slavica Milosavljević

U čast Slavice Milosavljević
International id: HD49142
Constellation - Gemini
koordinate: 06h 47' 58,63'' +24° 09' 04,9'
Ni jedna ne svetli kao Tvoj osmeh