Amanda

U čast Amande Jurić
International id: HD57513
Constellation - Gemini
koordinate: 07h 22' 27,93'' +22° 58' 16,8"
Ne mogu da ti skinem zvezdu, ali mogu Tvoje ime da upišem u njih.