Doris

U čast Doris Rafajlovski
International id: HD51142
Constellation - Gemini
koordinate: 06h 57' 11,43" +23° 19' 59,8"
Najlepše ime upisano je zlatnim slovima među zvezde.