Nađa

U čast Nađe Topalović
International id: HD54802
Constellation - Gemini
koordinate: 07h 11' 15,38'  +24° 39' 49,5''
Ne mogu da ti skinem zveezdu, ali mogu tvoje ime da upišem u njih