David 99

U čast Davida Spasića
International id: HD93798
Constellation - Leo
koordinate: 10h 49' 56,83" +14° 16' 57,5"
Ne mogu da ti skinem zvezdu sa neba, ali mogu Tvoje ime da upišem u njih