Savo

U čast Jovanović Save
International id: HD92685
Constellation - Leo
koordinate: 10h 42' 15,54" +12° 25' 05,1"
Tvoja zvezda u mom oku.
Uvek i zauvek