Dinčić V. Uroš

U čast Dinčić V. Uroša
International id: HD94319
Constellation - Leo
koordinate: 10h 53' 22,45'' +12° 44' 46,6''
Da uz Božju pomoć dosegneš svoju zvezdu, kao srećan i dobar čovek od koristi za sebe i ceo svet.