Anamarija Dimitrijević

U čast Anamarije Dimitrijević
International id: HD93273
Constellation - Leo
koordinate: 10h 46' 19,32'' +12° 44' 52,2''
Na dan kad si rođena, rodilo se sve na svetu što volim.