Tamara Cvetković

U čast Tamare Cvetković
International id: HD91498
Constellation - Leo
koordinate: 10h 34' 07,28'' +12° 22' 28,0''
Zvezda je mnogo na nebu, ali samo jedna najvise sija a to je ona sa tvojim imenom