Karla

U čast Krdžavac Karle
International id: HD96477
Constellation - Leo
koordinate: 11h 07' 13,14' +15° 01' 03,2''
Zvezde su pune želja zamišljenih u dugim, usamljenim noćima.