Bonev

U ime ljubavi Bojana i Nevene
International id: HD90718
Constellation - Leo
koordinate: 10h 28' 48,52' +14° 20' 37,3''
Sijajte u ime vaše ljubavi. Od Gorice Wells