Nemanja

U čast Nemanje Mladenovića
International id: HD92127
Constellation - Leo
koordinate: 10h 38' 26,08' +13° 57' 03,2''
Ne mogu da ti skinem zvezdu, ali mogu tvoje ime da upišem među njih.