Bebina i Prvoslavova Zvezda

U čast Bebe Letić i Prvoslava Stojšića
International id: HD94133
Constellation - Leo
koordinate: 10h 51' 59,14'' +11° 21' 25,9''
07.01.2023. U sreći i zdravlju na mnoga leta.