Lazar Ika

U čast Ika Lazara
International id: HD90209
Constellation - Leo
koordinate: 10h 24' 57,37'' +11° 09' 33,4''
Zahvalna sam nebu što si došao na ovaj svet.