Svetlana

U čast: Svetlane Novaković
International id: HD135107
Constellation - Libra
koordinate: 15h 13' 47,08'' -14° 01' 22,5''
Ime Tvoje uklesah u zvezdu i pod sjajem imena Tvog ona se postide