Katrina91

U čast Katarine Lakić
International id: HD136801
Constellation - Libra
koordinate: 15h 23' 01,78" -15° 08' 02,5"
Ova zvezda ima čast da nosi Tvoje ime