Tanja

U čast Tanje Dmitrović
International id: HD138686
Constellation - Libra
koordinate: 15h 34' 03,48" -14° 13' 46,3"
Možda sve počne ovim, a bude večno kao i zvezde