BKarić

U čast Bratislava Karića
International id: HD136082
Constellation - Libra
koordinate: 15h 19' 05,30" -14° 19' 46,9"
Da te volim malo je reći, ti si moj par pod zvezdama....