Katarina

U čast Katarine Stefanović
International id: HD139408
Constellation - Libra
koordinate: 15h 38' 29,08" -14° 31' 00,7"
Neka ova zvezda večno sija u tvoju čast, kao dokaz moje ljubavi