Silvija

U čast Silvije
International id: HD133034
Constellation - Libra
koordinate: 15h 02' 38,56" -15° 48' 02,3"
Jednoj jedinoj...