Andrijana Mitrović

U čast Andrijane Mitrović
International id: HD136217
Constellation - Libra
koordinate: 15h 19' 51,44" -15° 21' 06,1"
Ni jedna ne svetli kao ti