DAVOR

U čast Davora Vasića
International id: HD136700
Constellation - Libra
koordinate: 15h 22' 38,09'' -16° 03' 05,6''
Hvala za prijateljstvo kome nebo je granica!