Tanja Kojović

U čast Tanje Kojović
International id: HD137272
Constellation - Libra
koordinate: 15h 25' 32,69'' -13° 44' 04,6''
Ne mogu da ti skinem zvezdu, ali sam tvoje ime upisala u njih