Moje, zvezda-zvezdi

U čast Svetislava Jovanovića
International id: HD134360
Constellation - Libra
koordinate: 15h 09' 52,89'' -15° 42' 23,3''
Oni koji duboko vole, nikad ne ostare. Ako i umru od starosti, umru mladi.