Kristina Petrović

U čast Kristine Petrović
International id: HD2994
Constellation - Pisces
koordinate: 00h 33' 18,45" +13° 50' 26,6"
Ja znao sam da ćeš doći... Doći i doneti kišu.