Lottatore Naum

U čast Naumovski Miloša
International id: HD3927
Constellation - Pisces
koordinate: 00h 41' 56,52" +13° 08' 19,2"
Tata ja bih za tebe skinula zvezde sa neba, to sam i uradila, jednoj sam dala tvoje ime