Bojan

U čast Bojana Đokića
International id: HD5482
Constellation - Pisces
koordinate: 00h 56' 42,59'  +14° 46' 34,2''
Olobodi se, putuj kao Mesec među zvezdama