JAGODA

U čast Jagode Dimitrijević
International id: HD2656
Constellation - Pisces
koordinate: 00h 30' 18,32' +15° 47' 43,3'
Ni jedan ne sija kao Ti!