Pile

U čast Bilje Ristić
International id: HD3847
Constellation - Pisces
koordinate: 00h 41' 15,19' +14° 57' 06,1'
Samo Zemlja je mala za svetlost koju isijavaš