Braja

U čast: Marka Brajovića
International id: HD178469
Constellation - Sagitarius
koordinate: 19h 09' 43,78" -27° 06' 51,9"
Ne mogu ti pokloniti zvezdu, ali mogu učiniti da jedna zauvek nosi tvoje ime.