Биљана

У част Биљане Јовановић
International id: HD181788
Constellation - Sagitarius
koordinate: 19h 22' 56,58" -29° 03' 52,6"
Ни једна звезда не може засени осмех ТВОЈ милице моја!