Tamara

U čast: Tamare Drinčić
International id: HD178756
Constellation - Sagitarius
koordinate: 19h 10' 54,06" -28° 05' 07,0"
Nastavi da sjajiš poput najsjajnije zvezde