°

Ana-Beka 15.05

U čast: Ane Nišavić
International id: HD178251
Constellation - Sagitarius
koordinate: 19h 08' 56,26" -28° 44' 27.8"
Ne mogu ti pokloniti zvezdu, ali mogu učiniti da jedna zauvek nosi tvoje ime.
Neka te svaki pogled ka nebu podseti da te neko neizmerno voli.